Kontakt

Maria Schomrová

finanční garance | produkce křtů | distribuce

Matěj Senft

+420 731 873 253
 

odpovědná redakce | PR | distribuce

+420 733 681 399
 

Marie Zandálková

vizuální dohled | PR | technická redakce

+420 608 171 194

Kontaktujte nás přímo

Děkujeme!