Literáti

2.jpg

Baban Rejdiš

prozaik

Baban Rejdiš je pseudonym bývalého spolupracovníka premiéra Andreje Babiše, který si přeje zachovat svou anonymitu. Podílel se na několika předvolebních kampaních hnutí ANO, krom toho se dlouhodobě věnuje epické poezii.

1.jpg

Baban Rejdiš

4.jpg

Anna Luňáková

spisovatelka | redaktorka

Anna Luňáková (1993) studovala filosofii na FF UK a divadlo na DAMU, v současnosti je doktorandkou a věnuje se francouzsky psané literatuře. Zatím publikovala dvě knihy: román Tři! (Dauphin, 2020) a básnickou skladbu Jen ztratím jméno (Malvern, 2020). Pracuje jako moderátorka

a redaktorka.

3.jpg

Anna Luňáková

9.jpg

Jan Škrob

básník | překladatel

Jan Škrob (1988) se narodil v Praze. Vystudoval obecnou antropologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Vydal básnické knihy Pod dlažbou (EMAN, 2016) a Reál (Malvern, 2018). V letech 2015 a 2019 byl zařazen do ročenky Nejlepší české básně. Za svůj debut byl v roce 2017 nominován na cenu DILIA Litera pro objev roku, v roce 2018 se stal spolu s Bastianem Schneiderem držitelem česko-německé Drážďanské ceny lyriky. Za svoji druhou knihu byl v roce 2019 nominován na Cenu Jiřího Ortena.

Jeho básně byly přeloženy do angličtiny, francouzštiny, němčiny, polštiny, nizozemštiny, litevštiny, řečtiny a slovinštiny. Výběr přeložených textů ze sbírky Reál vydalo v roce 2020 německé nakladatelství Hochroth pod názvem off topic. Živí se jako překladatel a je členem Asociace spisovatelů.

8.jpg

Jan Škrob

6.jpg

Adam Borzič

básník | esejista

Adam Borzič (1978) je básník, esejista, terapeut a šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar. Spoluzaložil básnickou skupinu Fantasía, s níž vydal společnou knihu Fantasía (Dauphin, 2008). Dále publikoval básnické sbírky Rozevírání (Dauphin, 2011), Počasí v Evropě (Malvern, 2013), za kterou byl v roce 2014 nominován na Magnesii Literu, Orfické linie (Malvern, 2015), Západo-východní zrcadla (Malvern, 2018) a Šišky se za úsvitu lstivě smějí (Malvern, 2020).

Spolu s Ondřejem Slačálkem a Olgou Pavlovou vydal monografii Proroci post-utopického radikalismu: Alexandr Dugin a Hakim Bey (Vyšehrad, 2018). Jeho básně byly přeloženy do řady světových jazyků. V roce 2019 mu vyšel reprezentativní výběr básní v srbském překladu Biserky Rajčič Vreme u Evropi i druge pesme. Ve vídeňském nakladatelství Kétos vyšel v roce 2020 v česko-německé verzi jeho básnický cyklus Dějiny nitě.

5.jpg

Adam Borzič