O nás

Fb profile picture viriditas.jpg

Jsme mladé české nakladatelství zaměřující

se na českou poezii a prózu, vztah k autorům

a rozvoj nakladatelského řemesla.

V koronavirových měsících se literární svět ocitl v krizi, existenční hrozba dopadala na malá knihkupectví i na řadu nakladatelů, překladatelů a autorů knih. Nebudeme si však lhát, situace české knižní scény nikdy nebyla ideální, rozhodně ne pro nakladatelské řemeslo, spisovatele a básníky. Čeští básníci a prozaici za své rukopisy ve valné většině případů nedostávají zaplaceno málo, nýbrž vůbec. Křty svých děl musí dělat

z vlastní kapsy. A když to dobře dopadne, nakladatel knihu alespoň distribuuje, i když ani to není samozřejmostí. Autorky a autoři zůstávají na okraji.

Rozhodli jsme se proto situaci změnit.

 

Na jednom večírku si Matěj s Magdalénou usmyslili založit vlastní nakladatelství. Nastal večer

a nastalo jitro, a zatímco se večírek rozplynul, idea vtrhnout na českou literární scénu s novým nakladatelstvím sílila. Vzápětí ve víru diskuse a plánování přitančily i Maria a Marie, že do toho jdou také.

Rok se s rokem sešel a zrodil se název – Viriditas. Latinský výraz, který se dá přeložit jako „čerstvost, svěžest, zeleň“.

Všechna tato slova souzněla s jejich myšlenkou:

„Chceme být čerstvým větrem, který osvěží současný knižní průmysl!”

Naše cíle jsou zdánlivě prosté a samozřejmé,

ale právě proto jsou pro nás natolik důležité:

  • Budeme ctít díla autorů, pečlivě s nimi o všem komunikovat: knihu, její úpravu, tisk a vše podstatné.

  • Autoři dostanou za své rukopisy spravedlivě zaplaceno.

  • Knihy budou mít tu nejlepší grafickou péči, budou jednotné v rozmanitosti, s tou nejpoctivější nakladatelskou výpravou.

  • Křty, čtení, uvedení, distribuce, vysílání knihy do médií i do světa budou spočívat na našich bedrech.

  • Férový podíl za odvedenou práci dostanou nejen autoři, ale i redaktoři, grafici a
    všichni, kdo vložili svůj um, čas a úsilí do toho, aby vzniklo jedinečné dílo.

 

Naším cílem je shromáždit pod střechou nakladatelství nejlepší autory a autorky a poskytnout jim kvalitní zázemí i péči. Postupně plánujeme zvát další talenty a umožnit vstup na scénu i novým autorům. Chceme se podílet na utváření současné literární scény. Vyhlídky jsou už nyní zářivé.

fB cover photo Viriditas new.jpg